Kontakt

Vi modtager både ris og ros, så vi vil være glade for dit input.

Vi mangler mange oplysninger om de musikere og ensembler vi har medtaget, vi har gjort vores bedste, men hvis du har tilføjelser eller andre oplysninger modtager vi dem meget gerne, så oplysningerne bliver så omfattende og valide som muligt.

Vores Web-master modtager med glæde alle mails.

MAIL

We receive both complaints and compliments, so we will be happy for your input.

We lack a lot of information about the musicians and ensembles we have included, we have done our best, but if you have additions or other information, we would like to receive them as much as possible to make the information as comprehensive and valid as possible.

Our webmaster is happy to receive all mails.

MAIL