MegetMereMusikMedMessing 2022

Så blev messingtræffet atter i år gennemført, med dejligt vejr, flere bands
og ensembler, desværre lidt afbud, men mange glade mennesker.
Og vi var heldige at regnen først kom da sidste band havde spillet sidste tone.

Programmet blev som følger: