Af den gamle spillemands saga

De efterfølgende billeder er taget fra:
Af den gamle spillemands saga
Et stykke sjællandsk musikhistorie
fra det forrige aarhundrede.
Forfatter: Laur. Hansen, udgiver 1933