Trp. Rullen

MED TROMPETER OG PAUKER

Taget fra bogen “Kongens musikanter” 
af Mogens Wenzel Andreasen.

Men måske starter det allerede med 12 trompeter og pauker.

Manden længst til venstre (Hr. Tinnitus) er paukebærer, og formodentlig stok døv.

De første kendte optegnelser af Hof Trompèterkorpset er fra 1542.

Inddeling:
Rullen nummer 1 – 278 Det Danske Hoftrompèter korps
Rullen nummer 279 – 302 Livgarden til hest
Rullen nummer 303 – Senere trompetister
Forkortelser:
DKK Det Kongelige Kapel
RSO Radioens Symphoni Orkester
RUO Radioens Underholdnings Orkester
DKL Den Kongelige Livgarde
Nr Navn Tjeneste
1 Johan Heyde Trp. hos Hertug Albrecht af Preussen, i danske tjeneste som øverste trp. 24. marts 1542 til omtrent 1555, en kort tid øverste i det finske hofkaåel, 4. juni 1556 medlem af det svenske hofkapel, død eller afgået 1582.
2 Frederik Oldermand Trp. I 1550, fik besolding sidste gang i 1563. Såret ved Bornholm i 1563, måske død i Rostock kort efter.
3 Jacob Trp. I 1550, kaldes fra 1557 gamle Jacob Trp., fik besoldning sidste gang 1563
4 Claus Ryd Trp. I 1550, fik sidste gang besolding i 1554
5 Frederik Trp. I 1550, fik sidste gang besolding i 1576
6 Henrik Trp. I 1550, nævnes 1564 under Skibshøvidsmænd, fik sidste gang besolding september 1576
7 Hans Suer Trp. 1550, fik sidste gang besolding 8. okt. 1575
8 Peder Taske Pauke. 1550, fik sidste gang besolding 23. okt. 1572
9 Erhart Herdegen Trp. I 1550, kaldet ERNNT. Øverste trompeter okt. 1556, fik 13. jun. 1560 brev på en gård i Pederstrup, fik sidste gang besolding påsle 1560, Mikkelsdag samme år modtog hustruen Karen et restbeløb.
10 Peter Liflender Trp. I 1550, fik sidste gang besolding påske 1560, derefter forlov
10 Lazarus Nævnes som Trp. 1550 og 1551
12 Jacob Støre Trp. I 1550, fik sin sidste besolding august
13 David Trp. I 1554, muligvis identisk med nr. 26
14 Jacob Smoltzer Trp. Påske 1557 til formentlig påske
15 Hans Wernecke Trp. Formentlig påske 1557, forlov året efter
16 Dirich Trp. Påske 1557, tillige Piber. Fik sidste gang besoldning 25. mar. 1562
17 Lauritz Steffensen Wolff Fik første gang besoldning som Trp. Påske 1559. Død 1563
18 Hans Henrichsen Fik første gang besoldning som Trp. Påske 1559 til påske 1564. Formentlig som nr. 6
19 Michell Øxler Trp. 23. sep. 1559. Ikke lønnet 1560-63, star sep. 1563 under “danske Ryttere” ikke lønnet 1566-70, var 1571 til skibs. Øverset trommerter 1576, afsk. Jul. 1588, på ny ansat 28. maj 1589, død 18, feb. 1590, Enken lev. 1591
20 Kasper Trp. 10.aug. 1559, formentlig dimitt aug. 1560. Måske identisk med nr. 31
21 Kilian Fassert Trp. C. 23. jun 1559, fik 27. feb 1562 brev på et hus i Kbh., kaldes også K. vælske Trp., fik sidste gang besoldning sep. 1562
22 Jacob Fassert Trp. C. 23. jun 1559, kaldes også J. vælske Trp. , fik 16. okt. 1568 brev på den gård i Pederstrup, som Erh. Trp. Havde i Værge, uden afgift. Fik 9. aug. 1572 (kaldes da Kongens Felttrp.) skøde på en bod i Kongensgade i Kbh. Til Tyskland for at antage Trp. 1574. Fik sidste gang besoldning til påske 1576, var da leder af Trp. Var gift.
23 Leon Debo Trp. C. 23. jun. 1559, ikke ans. 1560, fik sidste gang besoldning til påske 1562, kaldes da vælske Trp., og får orlov, Står 1563-64 opført under dansek ryttere
24 Hans Suoneberg Trp. 17. okt. 1559, formentlig Dimitt. Efter kort tids forløb.
25 Hans Jacobsen Får besoldning som Pauker første gang 1559-60, sidste gang 11. jun 1562, nævnt 1565.
26 Davis Trp. August 1559 – 25. jun 1561. Måske identisk med nr. 13.
27 Hans v. Luidenn Nævnes som Trp. I 1561.
28 Vincentz Neapolitan Trp. 25. aug 1562, fik sidste gang besoldning 5. mar 1563, faldt i slaget ved Svarteaa
29 Johan (Jochim) Kolluf Trp. 25. aug 1562. Nævnes 1564-65 og 1568-69, da han fik orlov juledag.
30 Hans v. Berlinn Fik første gang besoldning som Trp. Påske 1564 for ½ år; sep 1563 opført under de danske ryttere, nævnes derefter frst 4. okt 1571, da han fik besoldning til 20. jul. Sidste besoldning Mikkelsdag 1573
31 Casper Petersen Fik første gang besoldning som Trp. Aug 1563, sidste gang 23. okt 1572, senere nævnes Caspet trompeter, bud i Cancelliet. Måske identisk med no. 20.
32 Hans de Pryst Trp. Formentlig 1563, død 16. jan 1564
33 Frands Menad Fik besoldning som Trp. 1564-65
34 Bastian Fik påske 1567 besoldning som Trp. For 1 år. På ny ant. Til påske 1568, kun i tjeneste nogle måneder.
35 Hieronymus Fik besoldning som Trp. Første gang 17. jul 1567 (f. 2 forløbne mdr.) Afsked 19. jan 1571
36 Iver (effuer) Fik besoldning som Trp. 17. jul 1567 (f. 2 mdr. bagud). Ikke nævnt senere.
37 Jacob de Rossen Fik besoldning som Trp. 17. jl og 27. sep 1567, nævnes ikke senere.
38 Jørgen v. Luinj Fik besoldning som Tp. Første gang ved nytår 1567, sidste gang 10. okt 1569.
39 Peter Fik besoldning som Trp. 9. sep 1569og forår 1570, nævnes ikke senere. Måske dog identisk med no. 43
40 Anders Fik første gang besoldning som Trp. 2. okr 1569, fik forlov 19. jan 1571
41 Rasmus Som no.40
42 Peter Stercke Trp. Påske 1570 (måske identisk med no. 39). Fik 1575 brev ad gratiam på et hus i Kongensgade. Aftakket en kort tid i 1583. Med Chr. IV i Tyskland 1595. Afsked 7. jan 1597, død 20. apr 1600. Svigerfar til no.71. Gift m. Sophie, nævnt 1580, søster t. Her. Ernst (no. 86).
43 Arentn Bøck Trp. 25. jun 1570, til skibs 1571, sidste gang nævnt påske 1573
44 Christoffer Kellermour I tjeneste som Trp. Lær. Hos Jec. Fassert, besoldning fra okt. 1570, sidste gang nævnt 26. maj 1573
45 Jacob Jürhenn (Jørgensen) Fik første gang besoldning som Trp. 11. maj 1571, kom derefter til skibs, Aftakket påske (17. feb) 1574, på ny ant. 25. okt 1577, kaldes også tyske Jacob, til skibs sommer 1579, en kort tid atter aftakket. Til yskl. 1595, kaldes 1594 Claretblæser,1598 Clarinblæser, skibstromp. 28. nov 1606 – 6. apr 1625, fik plads i Vartorv 1626, død 14. aug 1628. Gift, hustruen død før 1626
46 Jochim Lepelmann Antaget 17. feb 1572 i Kolding s. Trp., fik besoldning på ny 10. jul s. år, men ikke nævnt senere
47 Florian Sepalich Trp. Pinsedag 1572, aftakket 17. feb 1574. Var også, vist navnlig, harpeslaaer
48 Michel van Mucheln Pauker 15. dec 1572. Til Skotland 1589, var 1590 i Brunsvig, 1593 i Flensborg, 1595, i Tyskland. Sidste gang nævnt 1603. Gift m. Anna, nævnt 1581
49 Wulff Størnig Trp. 1573 – 17. feb 1574 (aftakket)
50 Christopher Jhann Trp. 27. maj 1574, kom fra Tyskl. Aftakket 3. mar 1576, på ny anr. 1. jan 1577, til skibs sommeren 1579, med Hertud Ulrik af Mecklenborg til Augsburg okt. 1582, fik sidste g. besoldning 15. dec 1585
51 Anders (Andreas) Lange Trp. 27. maj 1574, fik forlov 5. nov 1580, på y ant. 6. feb 1686, afsk. Juli 1588, på ny ant. 1. jul 1593, til Flensb. S. år. Aftakket 10. okt 1593
52 Melchior Schreiber Trp. 27. maj 1574, Aftakket en kort tid i 1576, Med Peter Munck og Hack Holgersen til skibs til Lifflanf 1584, I Skotland m. hongl. Majestæts raad, maj-sep 1585. Med Henrik Ramell i England 1586. Fik frit hus 1591, til Tuskl. 1595, til Dresden 1602, død 27. maj 1610
53 Martin Giemsk Trp. 27. maj 1574, rejst t. Tyskland i foråret 1577, aftakket 13. aug s. år.
54 Søffren Melder Trp. 27. maj 1574, aftakket 7. aug 1577. Var også tårnmanbd på Frederiksborg slot
55 Jacob Holst (Elsing, Alsen) Trp. 6. mar 575, ikke i tj. 7. mar 1576 – 1. jan 1577, Med Peter Munck og Hack Holgersen til skibs til Lifflanf 1584, I Skotland m. hongl. Majestæts raad, maj-sep 1585. aftakket påske 1586
56 Wulff Kram Trp. 20. maj 1576, tild. Husknægt på Frederiksborg (medhjælper hos no. 54), aftakket aug. 1577
57 Hans Hertzberg Trp. 25. jun 1576 (fra Hamburg?), til skibs 1577, aftakket 12. aug s.år. Ny ansat 17. jan – 14 jun 1580
58 Christoffer Mecklenborg(Panckett) Trp. 25. jun 1576, til skibs 1579, aftakket 18. aug 1580
59 Casper Mecklenborg (Rebuck) Trp. 25. jun 1576 – jul 1588
60 Thomas Kock Trp. 15. nov 1576 – 30. okt 1577
61 Jost Meier Trp. 26. feb – 30. okt 1577, Havde tidligere været til skibs
62 Marcus v. Alsenn (Elsenn) Trp. 30. nov 1579, nævnt sidste gang 25. nov 1589
63 Poul v. Kølln Trp. 26. jan – 17. jul 1580
64 Diderich Dinnermann Trp. 12. feb – 17. jul 1580
65 Peter Wulff Trp. 30. jan – 17. jul 1580
66 Daniel Grünner Trp. 22. jan – 17. jul 1580
67 Bernt Køster Trp. 12. feb 1580. Med Peder Munck og Hack Holgersen til skibs i Liffland 1584, med Henrik Ramell i England 1586. Død påske1589, gift medElisabeth Andersdtr., der levede 1590
68 Peder Stegemann I paukelære hos Mich. V. Mucheln (no. 47), blev næppe nogensinde fast ansat pauker, skønt læretiden var langt overskredet. Til Skotland 1590, sidset gang nævnt dec. 1595
69 Franz Ryemann (Riemandt) Trp. 27. jan 1586, Akibstrp. 24.jun 1596, med hertud Hans til Rusl. 1602-03. Sidste gang nævnt sep. 1620
70 Peter Jürgenn (Jørgensen) Trp. 11. dec 1586, til Skotland 1590. Aftakket 4. maj 1591, fik plads i Kolding hospital
71 Gert Rust (Ramt). Trp. 5. Febr.1587-Juli 1588, derefter vist Taarn-mand paa Kbhs. Slot, Bestalling s. s.1593′
72 Jochim (ogsaa Jacob) Møller Trp.22. Febr. 1587, til Tyskl. 1595, til Dresden 1602, i Kalmarkrigen under den jydske Fane og Hoffanen. Død 19. April 1612. Gift m. Elisabeth Pedersdtr., D. af Peter Stercke (No.43), Syerske og Sømmerske v. Hoffet.
73 Jacob Fossart Trp. 1587-1589, 22.Juli 1594-13. Apr. 1597.
74 Vilhelm Rytter Trp. 1587-21. Apr.1590, rejste t. Skotland m. Dronning Anna.
75 Gert Gertsen Trp. o. 1588-21. Apr. – 1590, rejste t. Skotland m. Dronning Anna.
76 Hans Bagster Trp. 0. 1588-21. Apr. – 1590, t. Skotland m. Dronning Anna. Paany ans. 10. Maj 1597, nævnt sidste gang. 1601.
77 Jürgen Døbell Trp. 21. Marts 1590 (tidligere i sachsisk Tjeneste) ; nævnt sidste G. 9. Juli 1590, rejste t. Brunsvig.
78 Wulff Trp. 21. Marts 1590,i øvrigt som No. 77.
79 Hans Leieher Trp. 21. Marts 1590, i øvrigt som No. 77
80 Hieronimus (Hermann) Lübeck Trp. 11. Apr. 1590. Til Skotland 1590 og 1593. Skibstromp. 24. Maj 1596. Død 25. Apr. 1601.
81 Albert Møller (ogsaa: Meideboreh) Trp. 11. April 1590, til Flensborg 1593, Afsk. 11. Okt. s. år.
82 Baltzer Swarm Trp. 13. Apr. 1590, Afsk. Aug. 1591, på ny ans. 11. Maj 1595, til Tyskl. s. år., sidste gang.nævnt Okt. 1601.
83 Nichel (ogsaa Michel) Fisker (Fischer) Trp. 17. Nov. 1590, til Flensborg 1593, kaldes 1594 Klaretblæser, til Tyskland 1595, til Dresden 1602, død 21. Marts 1628; gift m. Karen, nævnt Juni 1628.
84 Poul Lindow Trp. 14.. Febr. 1591 – 2. Juli 1597.
85 Jørgen Gilbert Trp. 5. Sept. 1591-11. Okt. S. år.
86 Hermann Ernst Trp. 13. Juni 1592, til Tyskl. m. Dronning Sophie 1593, s. år. til Flensborg, til Tyskl. 1595; fik Hus p. Østergade 1597, død 14..Juni 1598. Svoger til Peter Stercke (No. 43).
87 Friedrich Wilh. Springsfeldt Trp. 30. Juli 1592, til Flensborg 1593, Afsk. 11. Okt. S. år.
88 Friedrich Mott Trp. 3. Maj 1595, til Dresden 1602. Dræbt 12. Sept. 1607 af Trp. Chr. Laursen (No. 120), var gift.
89 Poul Heine Pauker 7. Maj 1596-10. Apr. 1611.
90 Anders Mortensen Trp. 10. Maj 1596, Skibstromp. Apr. 1598, m. Hertug Hans til Rusland 1602-03, måske i Ostindien 1607, død 6. Apr. 1608. Gift. m. Anne Matzdatter.
91 Magnus Thomsen Trp. 26. Maj 1596 (f. i Tyskl.), til Dresden 1602, til Brunsvig 1605_06, fik Bolig i Kongensg. 1606, med Hoffanen i Kalmarkrigen 1611, faldet v. Elfsborg Jan. 1612. Gift m. Anne, der levede 1625.
92 Jacob Fuchs Trp. 26. Maj 1596. Med Hertug Hans i Rusland 1602-03, med Landsaatternes Fane i Kal-markrigen 1611, boede 1613 i Kbh., udøvede da borgerl. Næring.
93 Henrik Lübeck (ogsaa: Lübbecke) Trp. 19. Juni 1596, t. Dresden 1602, Sendebud til Hertugen af Gottorp s. år., til Brunsvig 1605-06, til Holsten 1611, derefter forsk. Miss. Til Sverige, Tyskl. og Østfriesland. Død 11. Juni 1619 af Pest. Gift m. Lisbet Pedersdatter.
94 David Richter Pauker 18. Sept. 1596 (indk. fra Dresden til Chr. IVs Kroning), Afsk. 9. Nov. 1599, paany ant. s. Trp. 8. Okt. 1601, til Dresden 1603, atter Pauker 1613, Afsk. 19. Apr. 1615 m. Anbefaling t. Condottieren Spinola, paany ans. 14. Febr. 1616, nævnt sidste G. 9. Febr. 1625. Gift m. Kirsten, der syede for Hoffet.
95 Hans Schøler (fra Berlin) Trp. 10. Okt. 1596-Paaske 1598.
96 jørgen Grollieh Trp. 25. Marts 1597 -17. Okt. 1601
97 jacob Kremer Trp. 7. Okt. 1597 – Paaske 1598.
98 Ditlef Dyre Trp. 19. Apr. 1598, Sendebud t. Lifland 1600, t. Dresden 1602, Afsk. 1604, paany ans. 12. Sept. 1610, Rytterprofos Decbr. 1611, atter Trp. Marts 1613, Afsk. 25. Marts 1614, nævnt s. Herbergs-Vært 1631.
99 Lauritz Gregersen Trp. 10. Febr. 1599-18. Nov. 1603.
100 Jørgen Lemmerkow Ant. s. Trp. 5. Maj 1599 for som Skibstrp. at følge Kgl. Købm. P. Pedersen til Vespenø. Sidste G. nævnt 14. Aug. 1599.
101 Hans Thomsen Trp. 13. Juli 1600 -18. Nov. 1603.
102 Arthur Betman (fra England) Trp. 14.. Aug. 1600-26. Juni 1601.
103 Mathias Betman (fra England) Trp. 14. Aug. 1600-c. Nov. 1603.
104 Thomas Knott (fra England) Trp. 14.. Aug. 1600-12. Nov. s. år.
105 John Gudinn (fra England) Trp. 14.. Aug. 1600-12. Nov. s. år.
106 Edouard Laurent: (fra England) Trp. 14.. Aug. 1600-12. Nov. s. år.
107 Martin Weier Trp. 7. Okt. 1600, til Brunsvig 1605-06, død 26. Maj 1619.
108 Steffen Breuning (fra Dresden) Trp. 12. Febr. 1601, til Rusl. m. Hertug Hans 1602-03, Afsk. 16. Maj 1604., tilb. t. Dresden.
109 Hans Morum (fra Dresden) Trp. 12. Febr. 1601, til Dresden 1602, Afsk. 13. Maj 1603.
110 Jørgen Lüttieh (ogsaa: Lütke) Trp. 8. Sept. 1601 , med Hertug Hans til Rusl. 1602, død i Moskva 5. Jan. 160
111 Peder Knudsen Elev af Magnus Thomsen (No. 90), Trp. 28. Apr. 1602 (i den lille Rejsestald), faldet v. Vidsø 11. Febr. 1612, gift m. Maren, der overlevede ham.
112 Peter Stercke (ogsaa: Starck) Trp. Apr. 1602, m. Hertug Hans i Rusl. 1602-03, Afsk. 18. Nov. 1603, paa-ny ans. 8. Maj 1634, Afsk. 12. Maj S. år. ; i Hertug Frederiks Tjeneste.
113 Asmus Møller Trp. 4. Juni-21. Nov. 1603, paany ans. 11. Juli 1605, med Landsaatternes Fane 0g Hof- fanen i Kalmarkrigen, død 25. Okt. 1619.
114 Christian Ammersleben Trp. 22. Aug. 1603; m. Hertug Hans’i Rusl. 1602-03, Afsk. 18. Nov. 1603.
115 Hans Lehmann Trp. 22. Aug. 1603 -12. Juni 1619. Død.
116 Hans Pape Trp. 17. Juni 1605- 6. Sept. 1606.
117 Hans Alsen Trp. 5. Maj 1606, ‘i Kalmarkrigen under hallandske F ane 1611, maaske faldet.
118 Peter Hermann Trp. 9. Maj-4.. Nov. 1606.
119 Anders Fønix Trp. 25. Juli 1606, m. kgl. Skib til Ostindien 3. Marts 1607.
120 Christen Laursen Trp. 6. April 1607.’ Dræbte 12. Septbr. s. A. Trompeter Friedrich Mott'(No. 88), Afsk. 5. D.
121 Erhart Stereke S. af Peter S. (No. 4.3). 1602 i Grev Moritz’ Felttog mod Spanien. Udd. hos Grev Philip af Hohenlohe, tilbagekaldt herfra 1606, i Tj. som dansk Trp. 21. Aug. 1607, i Kalmarkrigen 1611, Afsk. 1. Maj 1649, paany ans. 11. Juli s.år. Oberst-Trp.). Død 23. Jan. 1651. Gift m. Margrethe.
122 Amos Eokert Trp. 29. Sept. 1607, kaldes Kunst-Trp. Afsk. 21. Juli 1608.
123 Hans Steiger Trp. (i den lille Stald) 4. Nov. 1607. Død 1. Okt. 1611.
124 Hans Kyhn (ogsaa: Kuhn, Kinn) Trp. 16. Jan. 1610, i Kalmatkrigen under den jydske Fane. Død 25. Juni 164.3. Gift 1. Gang m. Birgitte, nævnt 1626, 2. Gang m, Eva Nielsdatter, nævnt 1635.
125 David Drommundt Trp. 13. Aug. 1610 – 12. Apr. 1622. død
126 Stenzel Dorsch Trp. 10. Febr. 1611 – 18. Sept. 1619.
127 Matthias Sprenger Trp. 12. Sept. 1611 – 7. Jan. 1613.
128 Christian Sterøke Trp. 30. Okt. 1611 – 23. Febr. 1614..
129 Michael Breierwold Trp. 27. Maj 1612 – 21. Jan. 1613.
130 Hans Andreas Hartmann Trp. 27. Maj 1612 – 21. Jan. 1613.
131 Christopher Breier Trp. 27. Maj 1612 – April 1613 død
132 Christian Thomsen Trp. 12. Nov. 26. Juni 1618 død
133 Henrik Becker Trp. 2. Febr. 1613 – April 1615.
134 Hans Würrich Trp. 27. Febr. 1613 – 18. Marts 1621.
135 Urban Schuler (ogsaa: Schøler) Trp. 26. Juni 1614 – 16. Dec. 1619.
136 Jacob Lorentz Trp. 13. Juli 1616 – Marts 1619.
137 Jochim Dubberow Trp. Nov. 1617 (havde været Lærl. hos Erh. Stercke), Afsk. Maj 1619, paany ans. 2. Maj 1623, død 23. Sept. 1638. Gift m. Agnete, nævnt 1626.
138 Andreas Piskator Trp. 30. feb. 1620 – 18. Marts 1621
139 Hans Abelsted S. af Taarnblæser  paa Kbhs. Slot Henning Abelsted. Lærling hos Erh. Stercke, Trp. 19. Nov. 1620, søgte 164.9 Tjenestefrihed p. Gr. af Svaghed, død 12. Jan. 1650. Gift m. Hedvig Markusdatter, nævnt 1650.
140 Cordt Abelsted forriges Broder. Lærling hos Erh. Stercke, Trp. 19. Nov. 1620-28. April 1637. Enken,  Maria Nielsdatter, fritaget for Skat.
141 Hans Reineeke Trp. 26. Dec. 1620, ikke lønnet , Apr. 1623-Jan. 1624. Rejsepenge t. Tyskl. 1632, død 29. Juli 1640
142 Baltzer Zachaw Trompeterdreng  1621 (en Morten Zachow nævnes som Trompeterdreng Aug. 1620). Afsk. af kgl. Tj. 15. Febr. 1625, Trp. hos Prins Christian 15. Febr. – 9. Apr. 1628, i Felten m. Hertugen af Mecklenb., aany Tromp. Hos Prins Christian 1634, senere Færgemand i Sundby v. Nykøbing.
143 Peder Hansen Trompeterdreng Apr. 1621, Pauker 12. Aug. 1627, kaldes ogsaa ›Heerpucker«, død 17. Juli 1639. Gift m. Magdalene Zachariasdatter, der overlevede ham.
144 Michael Trp.dreng 18. Febr. 1622 – c. Febr. 1625.
145 Hans Seehusen Trp. 11. Nov. 1622 – 13. Aug. 1623.
146 Christopher Vers Trp. 10. Maj 1623 – 6. Marts 1624. og 16. Nov. 1626 – 28. Derefter vistnok hos Prins Christian. Stukket ned under Kontrovers i Malmø 1629.
147 Carl Lorentzen Trp. 2. Maj 1623 – 15. Febr. 1625.
148 Bartholomæus Schmidt Trp. 24. Juni 1623 – 31. Maj 1624.
149 Hans Fisker (Fischer) S. af Nickel F. (No. 83), Trp. 14.. Maj 1624. – c. Febr. 1625 og c. Sept. 1625 – c. Marts 1626.
150 Henrik Gøsken (ogsaa: Gosseken) Trp. 14.. Maj 1624 – 15. Febr. 1625.
151 Hans Thida Trp. 1. Juli 1624 – 15. Febr. 1625.
152 Christoffer Gardemin Trp. 12. Juli 1624-15. Febr. 1625.
153 Kai Schierhorn Trp. 8. Jan. 1627 – 5. Jan. 1632.
154 Hans Frederik Krusberg Trp. 26. Febr. 1627-24. Juni 1647.1′ Gift m. Gertrud, der overlevede ham.
155 Leeser Erkerling (ogsaa: Letzing) Trp. 2. Juni 1627-17. Maj 1628, faldet.
156 Jørgen Dehn Trp. 23. Nov. 1628 – 23. Marts 1630, derefter Felttrp. v. det sjæll. Komp. i Næstved, ogsaa Gæstgiver her, fritaget for Skat 2. Maj 1651. Var gift.
157 Christian Wieck Trp. 21. Maj 1629 – 22. Dec. 1631, med Hertug Ulrik til Tyskland, paany ans. 3. Jan. 1634, død 28. Nov. 1636.
158 Hans Norborg Trp. 31. Maj 1629 – 24. Maj 1630.
159 Bertel Dedelow Trp. 12. Juni 1629 – 26. Marts 1631, paany ans. 16. Juli 1643, aftakket v. Tronsk. Juli 1648, derefter en Tid Trp. v. Henr. Lindenows Komp. i Skaane, fæstede 0. 1649 en Gaard i Harrishøj i Tikøb S., andr. 17. Juli 1650 om Skattefrihed af denne.
160 David Stöcken Trp. 18. feb.1630 – 8. mar 1643. Hustruen, Else Frantzdatter, overlevede ham
161 Hermann Gösecke Trp. 28. Decbr. 1631 – 15. Juni 1636 og 30. Juli 1641-7. Okt. 1644.
162 Zacharias Münter Trp. 3. Jan. 1634, udd. paa Bekostn. af Hertug Frederik, i Krig under Hertug Ulrik, rømt, fter at have forøvet Drab, 3. Maj 1634.
163 Christen Simonsen Trp. 8. Maj 1634-1. Maj 1639. Død
164 Heinrich Sebastian Trp. 22. Maj – 12. Nov. 1634.
165 Hans Wilhelm Trp. 3. Juni – 6. Nov. 1634.
166 Abraham Steinbrecher Trp. 26. Okt. 1636 (i Lære hos Erh. Stercke 29. Maj 1634), død 5. Febr. 1642.
167 Franz Baumühl Trp. 9; Juli 1638 (tidl. Trp. i Prins Christians Tj.). Afsk. 29. Okt. 1641.
168 Henning Kruse Pauker 9. Juli 1638 (tidl. Pauker i Prins Christians Tj.). Død 1. Jan. 1661.
169 Asmus Bünckenborch Trp. 2. Apr. 1639 – 21. Okt. 1644.
170 Hans Hansen Trp. 7. Dec. 1639 – 30. Juli 1641, udstødt af Korpset og gjort til Rakker p. gr. af omgang med Rakker og Bøddel.
171 Bartel Ludwig Trp. 5. Aug. 1640. M. Gesandtskab t. Osnabrück 1643. Afsk. 22. April 1646.
172 Hans Brus Trp. 10. Dec. 1640, sendt t. General Wrangel i Jylland 1645, Afsk. v. Tronskiftet 1648.
173 Jacob Simonsen (ogsaa: Siegmundt) Trp. 1. Maj 1641-28. Maj 1649.
174 Casper Clement Hoffmann Trp. 16. Nov. 1642-10. Nov. 1668. Død
175 Jacob Dreyer Trp. 19. Sept. 1642 – 8. Okt. 1644.
176 Eiler Rode Trp. 2. Okt. 1642 – Okt. 1644.
177 Matthias Schultz Trp. 5. Juli 1644 – 28. Maj 1649.
178 Hans Ros: (ogsaa: Rose) Trp. 29. Juli 1644 – 28. Maj 1649.
179 Matthias Armentreich (os: Armund Reich) Trp. 16. Dec. 1647 (opr. i Prins Christians Tj.). Afsk. c. April 1670. Gift m. Ellen, død c.. 12. Sept. 1667.
180 Michael Hirsch Trp. 16. Dec. 1647 (opt. Trp. hos Prins Christian, o. 1628 m. Hertugen af Mecklenborg i Felten, 0. 1634 atter Trp. Hos Prinsen). Afsk. 28. Maj 1649. Paany ansat 1. Aug. 1650 – 1. Febr.  1655.
181 Elias Jahncke Trp. 16. Dec. 1647 (opr. i Prins Christians Tj.), Afsk. 21. April 1648 ; paany ans. 20. Maj 1652 – Apr. 1657.
182 Christoffer Bannenberg Trp. 1. Juli 1648 ved Tronskiftet (opr. Trp. I Kronprinsens (Fr. III’s) Tjeneste). Kgl. Bestall. 8. Juni 1650, død 24. Jan. 1658. Enken, Anna Elisabeth, begr. 20. Maj 1670 i Petri Kirke.
183 Bartel Müller Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, død 14. Febr. 1670. Enken død ca. 22. April 1689.
184 Hans Holst Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, død 18. Maj 1660.
185 Casper Schultz Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, Enken udnævnes Jan. 1651 til Oldfrue paa Flensborg.
186 Herman Meyer Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, Afsk. 1. Juni 1650.
187 Henrik Holst Som 182 overg. s. Trp. i 1131. Tjeneste 1. Juli 1648, død Marts 1651, Enken nævnes 1652.
188 Baltzer Reps Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, død Aug. 1663.
189 Peter Hoffmann (ogsaa: Hohmann) Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648 (var ogsaa Pauker),  død 12. Febr. 1669.
190 Loch Schuster Som 182 overg. s. Trp. i kgl. Tjeneste 1. Juli 1648, afsk. 1. Sept. 1650.
191 Valentin Johansen Trp. 18. Sept. 1650 – 1. Maj 1657.Død.
192 Iver Bertelsen Trp. 1. Jan. 1651 – 15. Febr. 1670. Død
193 Hans Simon Brachwaage Trp. 1. Jan. eller 1. Juni 1652, nævnes ikke efter 1661, død før 1670.
194 Hans Zachow Trp. 6. Juli 1652 – 1 Febr. 1658.
195 Simon Frandsen Trp. 8. Juli 1655 -efter 1676, maaske død 1678; gift m. Malene N. N.
196 Hans Reinke Nævnt s. Trp. 0. 1661, begr. 4. Febr. 1671.
197 Cordt Dollis (ogsaa: Duels, Tallis) Trp. i hvert Fald 1661, kgl. Bestall. 6. Juni 1662, begr. 10. Jan. 1683 (S. Petri K.). 1. Hustru begr. 8. Jan. 1676 (do.), gift 2. Gang ca. 27. Jan. 1677 m. Hedvig Elisabeth Mohrmann.
198 Bartel Wahrenholdt Trp. i hvert Fald 1661, bortrømt 12. Febr. 1669, Hustruen begr. 6. Juli 1669, han kaldes da forrige. 1672 fik han Oprejsning i en Drabssag.
199 Matthias Wolff Pauker Foraar 1661 -o. 1670.
200 Hans Detleff Trp. 16. Marts 1662 – 25. Juni 1670.
201 Otto Reinke Trp. 20. Marts 1662 – Maj 1669. Enken levede Juli 1671.
202 Louis Alexander Nævnt s. Trp. 1. Aug. 1663, afgaaet 3. Marts 1699.
203 Johannes Meyer Trp. (kaldes ogsaa Felttrompeter og var tillige Pauker) 8. Nov. fra 1. Aug. 1663-o. 1. Marts 1679.1′ Fik 0. 1674 Privilegium paa et Limsyderi, købte 1669 Ejendommen Mtr. No. 14.3, Snarens Kvarter. 1. Hustru begt. 11. Nov. 1677, gift 2. Gang m. Anne Margrethe, nævnt 12. Sept. 1681. I 1683 har Børnene formynder.
204 Valentin Conrad Brachwaage Søn af No. 193. Trp. 19. Sept. fra 16. Sept. 1666, begr. c. 4. April 1687.
205 Jørgen (ogsaa: Georg) Fetter Trp. eller Pauker 25. Nov. 1667, begr. 30. April 1703, Hustruen overlevede ham.
206 Casper Riise Nævnt s. Trp. 1668.
207 Philip Man Trp. 26. Okt. 1668, rejst ca. 10. Marts 1676. Hustruen begr. 9. Juni 1675.
208 Christian Christensen Rommel Trp. (kaldes ogsaa Felt-Trp.) 8. Apr. 1669, død 18. April 1672, Hustruen overlevede ham.
209 Knud Splidt Trp. 6. Juli 1669 – 1670.
210 Hans Koch Nævnt s. Trp. 29. Febr. 1669, begr. 27. Febr. 1674.
211 Christian Hirsch Trp. 8. Dec 1669 – 10. Marts 1676. Død
212 Sivert Andersen [Møller]. Opr. Pauker i Kronprinsens (Christian V’s) Tjeneste, ved Tronskiftet kgl. Pauker fra 12. Marts 1670, nævnt som saadan 9. April 1676, begr. i Landskrona Aug. eller Sept. 1677.
213 Hans Buhr Trp., som 212 overg. i kgl. Tjeneste 12. Marts 1670, afg. 27. Febr. 1674.
214 Bertel Elsener Trp., som 212 overg. i kgl. Tjeneste 12. Marts 1670, begr. c. 16. Maj 1704. Købte 1678 Ejendom i Hummergade. Gift 1. Gang c. 19. Okt. 1669 m. Marie Jensdatter, f. c. 1652, omkommet v. Operahusets Brand 19. Apr. 1689 5. m. Datteren Birthe Kirstine, 3 Aar; gift 2. Gang c. 21. Jan. 1692 m. N. N.: . Gang 18. Aug. 1697 m. Enken Karen Thomandt, der overlevede ham.
215 Johan Janssen Trp., som 213 overgaaet til kgl. Tjeneste 12. Marts 1670, maaske død 1671.
216 Ambrosiur Leffelmann (ogs: Leffvermann) Trp., som 213 overgaaet i kgl. Tjeneste 12. Marts 1670, begr. 13. Sept. 1692. Gift m. Magda Gertrude Brandt, død c. 21. Maj 1728.
217 Moritz Schotz (ogsaa: Sehatz) Trp., som 213 overgaaet i kgl. Tjeneste 12. Marts 1670, i Westfalen 1678, begr. c. 10. Sept. 1687; ejede 1673 – 85 Gaarden Strand Kvarter No. 84.; gift, Hustruen begr. 25. Sept. 1677.
218 Johan Primermann (ogsaa: Grimermann, Brimermann) Trp. (kaldes ogsaa Felttrp.) 1670 efter Knud Splidt. Begr. 10. Sept. 1692.
219 Martin Fr. Holst Trp., nævnt 7. Apr. 1670, begr. 10. Dec. 1691.
220 Niels Bredal Trp. (Hof- og Felttrp.) 18. April 1672 efter C. C. Rommel. Proviantskriver i Helsingborg 1676, begr. 15. Jan. 1719 i Fjelsted. Gift ca. 26. Jan. 1674. m. Anne Sophie Utermarch.
221 Vilhelm Viander (ogsaa: Neander) Hoftrp. ialtfald fra 1. Juli 1673 til ca. 6. Juli 17131′; ca. 11. Aug. 1680 g. for 2. Gang m. Anna Cathrine Hedvig Schotz, D. af Hoftrp. Moritz S. (No. 217); hun død Sept. 1711.
222 Nicolaus Emitz (ogsaa: Ehm) Hoftrp. (kaldes ogsaa Felttrp. 27. Febr. fra 1. April 1674 efter Hans Buhr. Død ca. 22. Apr. 1685. Gift, Hustruen død ca. 22. Apr. 1685.
223 Ludvig Casper Busch Hoftrp. 10. Marts 1676 efter Filip Man. Var Trp. v. Hestgarden i 1675, var Nov. s. A. med ved Stralsund, hvor han foretog Udveksling af Fanget. Død Marts 1687. Gift før 1680 m. Appelone Andersdatter.
224 Carl Ludvig Feri Hoftrp. efter Chr. Hirsch. Nævnes 1676, begr. 30. Nov.  S. år
225 Casper Christoffer Müller Hoftrp. og Pauker. Oplæres som Dreng fra 6. Juni 1672 af Cordt Dollis (Trompet), fra 14. Sept. 1674. af Sivert Andersen Møller (Pauke). Hofpauker 0. 1677 (efter Sivert Andersen?) ; begr. ca. 14.. Marts 1687. Før 1681 3. m. Anna Margr. Kruse.
226 Valentin Gröter Hoftrp., nævnt 3. Juni 1682, død 0. April 1690. Gift før 1684 m. Cathrina, maaske f. Fibiger.
227 Henrik Christophersen Müller Hoftrp., i Lære hos Casp. Chrf. Müller (225) 21. Febr. 1678. Nævnt s. Hoftrp. 1. Okt. 1683, begr. ca. 7. Juli 1698. Gift o. 14. Okt. 1695 m. Ingeborg Clausdatter, nævnt s. Enke 14. Dec.  1679.
228 Mikkel Clet Hoftrp. i hvert Fald fra 1. Okt. 1683, død ca. 4.. Okt. 1688, efterlod Datteren Theodora 2000 Gylden.
229 Henrik Jagenreuter Hof-Pauker og Trp. F. o. 1650, S. af Livgarder Chrf. L; Hof-Pauker efter Casp. Chrf. Müller o. 1. Apr. 1687, Hof« trp. (efter Moritz Schotz) o. 1. Okt. 1687, begr. ca. 9. Febr. 1706. Gift 1688 m. Ane Margr. Kruse.
230 Henrik Weber Hoftrp. Opr. Trp. hos Prins Jørgen, Hoftrp. ca. 4. Apr. 1687, begr. ca. 12. Jan. 1697. Gift 1. Gang m. N. N., nævnt 1677, 2. Gang m. Magdalene, nævnt 1719.
231 Christian Albrecht Nunnendahl HofPauker 1. Okt. 1687 (efter Hem’. Jagenreuter), begr. ca. 14.. Apr. 1710, var i hvert Fald 1684. HofPauker paa Gottorp. Gift 1. G. m. – N., F. Krause, begr. 5. Juli 1695, 2. Gang 1696 m. N. N., nævnt 1718. Ejede fra Apr. 1697 Huset Matt. No. 121 Strand Kvarter. Havde 1700-1706 Sønnen Hans Jochim N., f. Juni 1686 i Slesvig i Trompeter- og Paukerlære.
232 Martin Schmidt Hoftrp. o. 1. Nov. 1688 efter L. C. Busch (nævnt 12. Apr. 1673 v. Hoffet i Brunsvig, Lüneborg, kaldes ogsaa Felttrp.) Død ca. 11. Juli 1710. Hustruen begr. 20. Jan. 1710.
233 Henrik Clet Hof-Trp. ca. 11. Juni 1689 (efter Mikkel Clet), begr. ca. 8. Juni 1702. Enken, Malene Reumersdatter (Remort), levede 1703.
234 Hans Jørgen Top Hoftrp., nævnt 1. Juli 1691, død 5. Sept. 1711. Ejede 1705-12 Ejendommen Vester Kvarter 255.
235 Johan Copie Hoftrp., nævnt 1. Jan. 1692, mistede alt ved Kbhv. Ildebrand 1728, angives Sept. 1736 at have tjent i 4.8 Aar, afg. eller død 5. Sept. 1736. Gift 1. Gang m. Anne Dorthe Haue, 2. Gang m. Anna Juliane Chn’stoffersdatter Bygels, nævnt 1743.
236 Poul Hähling (ogsaa: Hylling) Hoftrp. 1. Okt. 1692, promoveret til anden Tjeneste (Proviant-Forvalter v. Hitler-Skansen) ca. 4.. Apr. 1708. Gift m. Anna Cathrine. Havde Maj 1703-Marts 1706 en Søn, Adam Levin H., i Trompeterlære.
237 Alexander Wilhelm Genichtel Hoftrp. 1. Jan. 1695, død ca. 17. Aug. 1734; hans to Sønner lærte 1697 – 99 Musikken paa Kongens Bekostning. Han ejede 1728 Huset Matt. Nr. 36, Strand Kvarter. Var tillige Nagelsmed i 1714.. Gift 1. Gang før 1685 m. Anna Margrethe Olufsdatter, begr. 4. Aug. 1711, 2. Gang 111. Anna Marie Christiansdatter, nævnt 1738.
238 Diderik Sieber (ogsaa: Sievers) Hoftrp. kort før 31. Dec. 1698, død ca. 26. Jan. 1732. Kaldes 1693 Gyldenløves Trompeter. Ejede 1728 Ejendom i Vognmagergade, hvor han boede til Branden 1728, derefter i Dybensgade. Leverede 1707 Hunde til Hofstaten, samt besørgede Afretningen m. m. Gift før 1693 m. Sunne Marie Madsdatter, f. 1670, død 1730.
239 Hans Henrik Berner Hoftrp. (indv. fra Sachsen) 1699, begr. 27. Apr. 1723. Gift 24.. (25.) Jan. 1699 I Kbh. m. Eva Dorthea Jagenreuter, f. Marts 1670 i Kbh., begr. 25. Jan. 1732 paa Christiansborg. Datter af Livgarder Chñstopher J. og Hustru Catharina Bargs.
240 Christian Fibiger Hoftrp. F. i Holsten 0. 1667, Trp, v. Rytteriet o. 1687, v. Livgarden t. Hest 0. 1689, Hoftrp. Maj 1700, død 4.. Maj 1720. Gift 1. Gang i Stege 27. Okt. 1700 m. Margrethe Christiansdtr. Baltzer, f. i Stege 10. Sept. 1665, begr. I Kbh. 16. Marts 1707, Datter af Landsdommer B. og Hustru Maren, 2. Gang 8. Jan. 1709 i Frue Kirke m. Helen Sofie Gedding, begr. 12. Nov., 1709, 3. Gang ca. 3. Maj 1710 m. Ane Cathrine Heilmann, f. ca. 1691, begr. 22. Juli 1765 i Aalborg.
241 Johan Adam Wagner Hoftrp. (indkaldt fra Italien, hvor han var i Gyldenløves Tjeneste) fra ca. 6. Sept. 1702. Løn til 30. Juni 1716, kaldes da forrige. Havde Leverancen af Lys t. Hoffet 0. 1. Apr. 1705 -31. Aug. 1716. Gift (før 1701) m. Cathrine Elisabeth Vetter.
242 Friedrich Wilh. Schwabhäuser Hoftrp. 24. Apr. 1703, død 10. Juni 1718. Gift m. Gertrud Kirstine, død 8. Aug. 1753.
243 Andreas Brecht (ogsaa: Bracht) Hoftrp. o. 1704-7. April 1708.7. Død. Gift  10. Dec. 1704. i Slotskirken m. Margr. Dorthea Mendal.
244 Esaias v. Saal Hoftrp. Apr. 1708 (efter No. 243), død 18. Marts 1742. Gift 1. Gang før 1716 m. Maria Julia Borries, 2. Gang m. Cathrine Maria, Enke efter Løjtn. Joh. Fuhrmann.
245 Joakim Christian Gardemin Hoftrp. (havde været Rytter-Trp.) 30. Juni 1708-30. Sept. 17111′. Gift. Friedrich Christian, Mohr, Hof-Pauker, nævnt Juli 1709, efterfulgte 1710 Nunnendal, død 26. Nov. 1730.
246 Friedric Christian Mohr Hofpauke, nævnt juli 1709, efterfulgt 1710 Nunnendahl, død 26. nov 1730
247 Erik Vilhelm Geniehtel Hoftrp. o. 29. Marts 1710-18. Apr. 1725; till. Øltapper 1713, ejede 1728 Ejend. I Hyskenstræde. Gift før 1723 m. Abelone Gervolf.
248 Axel Friedrich Ranch Hoftrp. 1. Sept. 1711 (tidligere, fra 1700, ved Rytteriet), død 13. Apr. 1744. Gift m. Magdalene Dorthea Nunnendal, D. af Hofpauker G. A. N. (No. 231).
249 Henrik Mau (ogsaa: Man) Hoftrp. 1. Juli 1712-19. Okt. 17281′. G. ca. 1. Dec. 1712 m. Anne Margrethe Gardemin, D. af Hoftrp. Joak. Chr. G. (No. 245).
250 Peter Dauw F. 0. 1685, Hoftrp. 12. Juni 1713-3. Jan. 17651′; tillige Violon (Kapelmusikus) fra 24.. Apr. 1716 (Violinist); gift ca. 12. Dec. 1732 m. Mayselle Magnete Bjørnsen,›der overlevede ham.
251 Frands Chr. Hallmann (ogsaa: Halling) Hoftrp. 28. Aug. 1716 – 9. Aug. 17551′. Gift ca. 30. Apr. 1717 m. Marie Cathrine Ehlers, nævnt Nov. 1755.
252 Christian Ulrik Siebert (ogsaa: Sievers) Hoftrp. 1. Juli 1718-ca. 5.  Nov. 1727. Gift m. Dorthea Elisabeth Ollendorph, f. 1700, død Nov. 1749, senere (maaske) gift Grønnegaard og, 3. Juli 1736, m. Præst paa Ladegaarden Nic. Isenfeldt.
253 Carl Friedrich Koch Hoftrp. o. 1. Juni 1720 til Korpsets Ophævelse 1769. Død 20. Aug. 1771. Broder til Hoftrp. Chrf. K. (No. 264.). Gift 19. Nov. 1711 i Trinitatis S. 111. Cathrine Gertrud Meyer; var da Trp. ved Oberst Orts Kompagni.
254 Joachim Christian Petersen Hoftrp., S. af Smed Peter P. ved Godset Lütgenkau. Hoftrp. fra 1. Maj 1723 til Korpsets Ophævelse 1769. Død 11. Maj 1769. Kaldes »forrige« i 1764., havde da været i Vestindien. Gift m. Cathrine Marie Friesen, død 18. Januar 1766. Sønnen var Amtforvalter.
255 Martin Smith Hoftrp. 20. Apr. 1725 -25. Febr. 1743. Gift, Hustruen død tidligt.
256 Johan Jeremias Wagner Hoftrp. o . 1. Jan. 1728-15. Apr. 1762. Medvirkede som Pauker v. Opera-Opførelserne 1754-55. Gift ca. 2. Juni 1730 m. Cecilia Maria Hindberg, begr. 28. Marts 1760.
257 Joachim Nicolaus Müller Hoftrp. F. ca. 1686 form. i Hohenebra v. Sondershausen, S. af Kantor og Lærer Joh. Henr. M. – 29. Marts 1707 i Trompeterlære hos Hoftromp. Paul Sam. Reichenbach hos Fyrst Wilhelm af  chwarzburg-Sondershansen, Lærebrev 29. Marts 1709. I dansk Tjeneste form. snart efter, først v. Rytteriet og, i hvert Fald fra 1723, ved Livgarden til Hest. Hoftrp. o. 1728-22. Aug. 1763. Gift 1. Gang m. Helena  Susanne, død o. 1721, 2. Gang m. Bogea Lorentze, død 0. 1726, 3. Gang m. Margrethe Henricka Udsen, nævnt 1764. Søn af 3. Ægtesk. Naturforskeren Otto Frederik Müller.
258 Matthias Andreas Sieber Hof-Pauker. Søn af Hoftrp. Diderik Sieber (No. 238), i Lære hos Hof-Pauker Nunnendal 21. Febr. 1707, Pauker v. Rytteriet, senest v. Livgarden t. Hest, til 29. Nov. 1730, derefter Hof-Pauker. Død 19. Okt. 174.6. Gift 1. Gang før 1723 m. Susanne Jørgensdatter, 2. Gang m. Mette, død ca. 10. Juli 1733.
259 Gustavus Koch Hoftrp. 23. Jan. 1732-21. Febr. 174,7. Var Trompeter ved Garden i 1727. Gift, Hustruen død 1746.
260 Johan Pollardt (ogsaa: Bollardt) Hoftrp. 17. Aug. 1734-2. Marts 1752, var født i Holland. Ugift.
261 Johan Salomon Schreiber Hoftrp. F. c. 1684, d. 17. Marts 1770, Hoftrp. o. 1. Marts 1737, afg. v. Korpsets Ophævelse 1769. Gift 1. Gang m. Anna Catharina, 2. Gang (174.3) m. Birgitte Marie, (1. før 1770.
262 Friderieh Christian Brock Hoftrp. 1. Marts 1743-23. Marts 1750. Gift (før 174.3) m. Christiane Cathrine Köckers (Kock), nævnt s. Enke Juni 1750.
263 Johannes Amment (Amet, Amon) Hoftrp. 25. April 1744-7. April 1768. Medvirkede som Trompet-Vikar v. Opera-Opførelseme 1754-55. Gift m. Marie Magdalene, der overlevede ham, men var afsindig.
264 Johan Elovius Seheelberg Hof-Pauker o. 19. Okt. 1746 (efter M. A. Sieber) – 8. Jan. 1768. (f. 0. 1700). Tidl. Pauker i Rytteriet (senest Hestgarden). Formentl. Identisk m. den Pauker Elovius S., der 2. Juni 174.0 i  olding ægtede Berte Christiansdatter. Gift 2. Gang m. Sophia Magdalena Schreiber, D. af Hoftrp. Joh. Salom. Schreiber (No. 261).
265 Christopher Koch Hoftrp. 1. Nov. 1746-5. Marts 1763?. Broder til Carl Koch (No. 253); G. før 1739 m. Bodil Lene Tomesdatter.
266 Christian Kirehhoff Hoftrp. F. 0. 1716, d. 31. Marts 1780 i Kbh. Lært Musikken hos Stadsmusikanten i Odense. Trompeter i ‘Rytteriet o. 1736. Hoftrp. 22. Febr. 1747-20. Marts 1764.. Stadsmusikant i Kbh. 21. Marts 1764-31. Marts 1780. Gift m. Inger Margrethe Hansdatter Fick, død 1778 i Kbh.
267 Herman Bæhr Hoftrp. F. 0. 1693, d. 4. Marts 1765 i Kbh. Trp. v. Rytteriet 0. 1713-1727, v. Livgarden t. Hest 1727-50, Hoftrp. 1. Apr. 1750-4. Marts 1765. Gift m. Sophie Hedvig, f. 0. 1699, levede 1765.
268 Carl Friederich Bæhr (ogsaa: Bahr) F. 0. 1702, d. 25. Nov. 1786. Maaske Broder til forrige. Var Trp. v. Livg. til Hest i 1743, Hoftrp. 8. Marts 1752-1769 (Korpsets Nedlæggelse). Gift m. Johanne Hansdatter, d. 0. 8. Sept. 1757.
269 Jochim Friderieh Schuster Hoftrp. F. 0. 1701, d. 27. Nov. 1765 i Kbh., Hoftrp. 16. Aug. 1755 (efter Hallmann) til 27. Nov. 17651′. (Styrtede død om under Taffelblæsning). Gift m. Anna Maria, nævnt 1766.
270 Johan Peter Tüek Hoftrp. fra 8. Maj 1762 (efter J. J. Wagner) til 1769 (Korpsets Ophævelse). Død i Faaborg 1774. Gift (før 1754.) m. Anna Marie Martinsdtr. Løf.
271 Johan Erth Hempel Hoftrp. (efter Chrf. Koch) 14.. Marts fra 1. Jan. 1763 (tidl. Trp. i Livgarden til Hest) til 1769 (Korpsets Ophævelse) ; død 4. Marts 1771. Gift (før 174.7) m. Catharina Spangenberg.
272 Christopher Gustav Sehnitzger Hoftrp. (efter J. N. Müller) fra 1. Sep. 1763 til Korpsets Ophævelse 1769, beholdt Løn i 1770.
273 Andreas Lytsehen (ogsaa: Lytgen) Hoftrp. (efter Chr. Kirchhoff) fra 1. April 1764. til Korpsets Ophævelse 1769.
274 Johan Anton Follenius Hoftrp. Fra 11. feb 1765 (efter P. Dauw) til 1769 (Korpsets ophævelse).
275 Eilert Thomsen Lund Hoftrp. F.o. 1717, d. 17. jan 1781 i Fre
276 Johan Ephraim Martini Hoftrp. (efter F. Schuster) fra 6. dec 1765 til korpsets ophævelse 1769
277 Diderik Matthias Sieber Hofpauker S. a hofpauker Matthias Andreas S. Var ved faderens død 1746 v. oberst Steves regiment, senere livgarden til hest. Hofpauker (efter Scheelberg) 11. jan 1768 til 1769 (korpsets ophævelse). Hustruen f.o. 1752, død 5. jan 1769 i Fredericia. Gift 2. gang sep 1770.
278 Ulrik Thorsen Hoftrp. (efter J. Amment) fra 8. april 1768 til 1769 (korpsets ophævelse. Hvade tidligere tjent v. livgarden til hest.
279 Chr. Dews Trp. Livgarden til hest
280 Ole Gislinge Trp. Livgarden til hest
281 Chr. Fr. Bomholt Trp. Livgarden til hest
282 Joh. Eggert Jespersen (senior) Trp. Livgarden til hest
283 J. E. F. Jespersen (junior) Trp. Livgarden til hest
284 H. C. Lumbye Trp. 1829 – 31 (livseskadron hornblæser)
285 Jul. Braunstein Trp. Livgarden til hest
286 C. W. Carlsen Trp. Livgarden til hest
287 Ludvig Mollerup Trp. Livgarden til hest
288 C. F. T. Pöchel Trp. Livgarden til hest
289 Wittendorff Trp. Livgarden til hest
290 Fuchs Trp. Livgarden til hest
291 Nagel Trp. Livgarden til hest
292 Schneider Trp. Livgarden til hest
293 Ormehøj Trp. Livgarden til hest
294 Birnbaun Trp. Livgarden til hest
295 Simon Chr. Simonsen Trp. Livgarden til hest
296 Francke Trp. Livgarden til hest
297 D. F. Hansen Trp. Livgarden til hest
298 Claus Dittmar Skibstrp. 1667 Livgarden til hest
299 Peter Grøster 1716 – 31, bortrømt Livgarden til hest
300 Joh. P. Gyldenspiets Pauke Livgarden til hest
301 J. W. Schalberg Pauke Livgarden til hest
302 Lorens Lorentsen Pauke Livgarden til hest
303 Walther 1448 DKK
304 Andreas 1448 DKK
305 Hans 1448 DKK
306 Erhart Herdegen 1556 DKK, anfører for instrumentristerne
307 Michel Fischer 1590 DKK
308 Franz Riemand 1590 DKK
309 Friederich Mott 1595 DKK
310 Magnus Thomsen 1596 DKK
311 Heinrich Lubbecke 1596 DKK
312 David Richter 1596 DKK Trp. Og pauke
313 Ditlef Dyere 1598 DKK
314 Christian Laursen 1607 DKK
315 Erhard Stärcke 1607 DKK, Trp, Trompetoberst
316 Hans Kuhn 1610 DKK
317 Hans Reinecke 1620 DKK
318 Hans Thide 1624 DKK
319 Gabriel Voightlænder 1639 DKK, prins Christians hoftrompeter
320 Matthias Armentreich 1647 DKK
321 Peter Dau 1716 DKK, Trp. Hofviolin
322 Gustavus Koch 1727 DKL (se også 259)
323 Mehnert 1770 DKL
324 Schubert 1770 DKL
325 Johan Frederik Jensen 1779 DKK, adjuvant, violin, trompet
326 Johan Perschy 1793 DKL
327 Johan Fr. Jensen 1795 DKL
328 Carl Dømler 1803 DKL
329 heinrich C. Gerlach 1808 DKL
330 Peter Fass 1808 DKL
331 Fridrich Abel 1816 DKL
332 D. Wieskemann 1819 DKL
333 Christian Frederik Barth 1819 DKL
334 Jørgen Henrik Hempel 1819 DKL
335 J. G. Meyer 1820 DKL
336 C. Kunze 1820 DKL
337 Christian Kroschwitz 1820 DKL
338 Joh. Wilh. Schultz 1821 DKL
339 Olaf Sauer 1822 DKL
340 C. L. Petersen 1826 DKL
341 Niels Peter Balle 1830 DKL
342 Niels Lund 1830 DKL, senere blev han den første trompetist i DKK
343 Frederich Lundbye 1832 DKL
344 Hernack 1832-51 DKK
345 Niels Lund 1832-67 DKK
346 Jacob Christensen 1835 DKL
347 Fred. Wilh. Fjeldsted 1836 DKL
348 Frederik Laurits Theodor Hilmer 1840 DKL
349 Moritz Nicolaij Holmgren 1841 DKL
350 Andreas Frederik Lincke 1842 DKL
351 P. J. F. Kuur 1846 DKL
352 August Otto Dehn 1846 DKL
353 L. C. W. Carlsen 1848 DKL
354 Carl Frederik Christian Wolff 1848 DKL
355 Christian Milius Weyle 1849 DKL
356 Wilhelm Lippert 1851 DKL
357 Peter Johan Frederik Kruse 1851-85 DKK
358 Peter Johan Waldemar Petersen 1852 DKL
359 Christian Florus Balduin Dahl 1852 DKL
360 Johan Wilhelm Frederik Schrøder 1859 DKL
361 Johannes Martin Antonius Abel 1860 DKL
362 Jens Ferdinand Vater 1861 DKL
363 Frederik Wilhelm Petersen 1861 DKL
364 Nicolai Ferdinand Høyes 1864 DKL
365 John. Gotth Heynitz 1865 DKL
366 Andreas William Ferdinand Svendsen 1865 DKL
367 Anders Peter Julius Skjerne 1866 DKL
368 Peter Johan V. Petersen 1867-84 DKK
369 Peter Christian Anthon Hansen 1869 DKL
370 Frederik Thorwald Hansen 1872 DKL
371 Frederik Ferdinand Nielsen 1874 DKL
372 Hans Peter Carl Sophus Petersen 1880 DKL
373 Knud Rasmus Christian Andersen 1880 DKL
374 Niels Hansen 1880 DKL
375 Herman Richard Dahl 1882 DKL
376 Thorvald Hansen 1884-1915 DKK – (f.3. maj 1847 – d.24. jan 1915)
377 Edvard August Wilhelm Michelsen 1885-1908 DKK
378 C. C. Hansen 1887 DKL
379 Frederik Leo Simon Lottenburger 1887 DKL
380 Peter Julius Olsen 1889 DKL
381 Valdemar Nicolai Nielsen 1890 DKL
382 Hans Ejnar Andersen 1892 DKL
383 Hans Christian Madsen 1893 DKL
384 Niels Frederik Valdemar Nielsen 1894 DKL
385 Christian Aage Bruun 1898 DKL
386 Carl Johannes Pedersen 1902 DKL
387 Theodor Chr. Marius Lund Dyring 1905 DKL, 1922-41 Musikdirigent DKL
388 Jørgen Christensen 1907 DKL
389 Søren Lauritz Sørensen 1908-36 DKK
390 Carl heodor Larsen 1909 DKL
391 Carl Petersen 1910 DKL
392 Frederik Arvedsen 1911 DKL
393 Ingolf Arcadius Warner 1915 DKK
394 Louis Poul Emil Hansen 1917 DKL
395 Kaj Verner Nielsen 1917 DKL, 1946-61 Musikdirigent DKL
396 Emil Jensen 1919 DKL
397 Lauritz Carl W. Lorentzen 1919-43 DKK
398 Carl Emil Lars Petersen 1921 DKL
399 Henry Elo Einar Sevel 1923 DKL
400 Eigil Arne Ernst 1923 DKL
401 Peder Vilhelm Christensen 1923 DKL
402 Willy Jensen-Bügge 1926 DKL
403 Kai Gustav Køge Pedersen 1927 DKL, senere DKK som kontrabasist
404 Edvard Anton Larsen 1927-30 RSO, 1931-46 – ? DDK (f.3. apr 1914 – d.? )
405 Hans Just Rasmussen 1928 DKL
406 Erik Karl Fritzner 1928 DKL, 1935 – ? DKK (f.9. apr 1909 – d.2. nov 1972)
407 Henry Andreas Jensen 1929 DKL
408 Kurt Arthur Petersen 1941-81 -? DDK (f.6. jun 1917 – d.26. jul 1997)
409 Frode Holdgaard Jensen 1943 DKL
410 Ejnar Søren Rasmussen 1946 DKL
411 Søren Johansen 1947 DKL
412 Knud Hovaldt 1949-61 RSO, 1961-88 DDK (f.1. okt 1926 -d. 23. mar 2001)
413 John Søderberg 1952 DKK
414 Børge Sigersmark 1954 DKK
415 Allan Lerche 1956-61 RUO, 1961-67 RSO
416 Halvor Nielsen Laursen 1957 DKL
417 Ole Andersen 1960- 66 RUO, 1966 – 68 DKK, 1968-2006 – ? RSO (f.10. aug 1942 – )
418 Knud Andersen 1960 DKL
419 Kurt Petersen (lille Kurt) 1961 DKK RSO 1968-?
420 Robert E. Svanesøe Olsen 1967 DKL, 1961-73 Musikdirigent DKL
421 Robert Ertmann Larsen 1968 DKK
422 Søren Emtoft 1968 DKK
423 Erlan Holtehus 1969 DKL
424 Svend Aage Mott 1970 DKK
425 Peter Madsen 1971 RSO
426 Ketil Christensen 1972 DKK
427 Ole Hansson 1973 DKL
428 Christer Nilsson 1974 RSO
429 Bjarne Nielsen 1979 DKL, 1982 DKK
430 Gorm Hovaldt 1980 DKL
431 Svend Vermund Nielsen 1982 DKL
432 Stig Sønderris Holm Jensen 1984 DKL
433 Claus Lynge Mærsk 1987 DKL
434 Lars Uhrenfeldt Nielsen 1991 DKL
435 Niels Vind 1992 DKK
436 Per Morten Bye 1996 DKK
437 Christian Christensen 19xx- 1967 RSO
438 Jens Andreasen 19xx-1971 RSO
439 Knud Rasmussen 19xx-1974 RSO,
440 B. Flemming Hansen 2000 DKL
441 Keld E. Mortensen 2000 DKL
442 Nikolaj Viltoft 2006 DKK
443 Jonas Wiik 2008 DKK
444 Lars Ejlif Hansen 2008 DKL
445 Lars Husum 2009 DKK
446 Làszló Molnár 2010 DKK
447 Tycho Mohr RSO
448 Knud Hansen RSO
449 Per Falk RSO
450 Kurt Petersen (lille Kurt) RSO
451 Karl Husum RSO
452 Michael Frank Møller RSO
453 Knud Bentzen RUO
454 H. P. Nielsen RUO
455 Arne Lamberth RUO – (f.13. okt 1926 – d.21. nov 1977)

 

Sitet er udarbejdet af Ole Andersen og Finn Skaaning.
Har du supplerende oplysninger eller rettelser,
kan webmaster kontaktes på MAIL

Gå til top