Edv. Aug. Will Michelsen

Trompetist DKK 1885-1908