Slesvigske musikkorps

Slesvigske Musikkorps
Et af forsvarets 3 fuldtidsprofessionelle musikkorps,
som har til huse i Slesvigske Musikhus i Haderslev.


Slesvigske Musikkorps foran Haderslev Kaserne.