Lauritz Sørensen

(11/1-1874 – 11/2 1937)
1. Regiment 1892
DKK: 1908 – 1936
Underviser på Kons. 1920-1936

Herunder følger diverse dokumenter tilknytte Lauritz SørensenLauritz Sørensens ansættelse i 1. regiment


Lauritz Sørensens afsked fra 1. regiment


Lauritz Sørensens ansættelse i Det Kgl. Kapel

Stillingen som 1. trompetist i DKK.
 Lauritz Sørensens senere kontrakt med Det Kgl. Kapel