Royal Danish Brass


Det Kongelige Kapels Messingkvintet 1988 Keld Jørgensen, Henning Hansen, Bjarne Nielsen, Mogens Andresen & Ketil Christensen


Royal Danish Brass.
Trompetister fra venstre: Bjarne Nielsen, Ketil Christensen,
Søren Emtoft, Niels Jørgen Jessen.


Royal Danish Brass 1984 fra venstre  Bjarne Nielsen, Ketil Christensen, Søren Emtoft, Henning Hansen, Ole Petersen, Torbjörn Kroon, Keld Jørgensen, Mogens Andresen & Asger Fredericia


Royal Danish Brass i Tivoli


Royal Danish Brass i Verona 1987 Henning Hansen, Bjarne Nielsen, Ketil Christensen, Keld Jørgensen & Mogens Andresen


Royal Danish Brass tourne Royal Danish Brass tourne til Norge i 1988 fra venstre Niels Vind, John Frederiksen, Niels Jørn Jessen & Bjarne Nielsentil Norge i 1988