Gal V

I kraft af sin funktion som signaltrompet (Kendings- og udførselssignaler),
figurere trompeten ofte på flere historiske malerier.
Trompeten befinder sig som regel tæt ved den der har kommandoen.
Trompetisten er markeret med gul pil.På Frederiks II’s sarkofag (fodstykket) i Roskilde Domkirke er der medtaget trompetister.  Skildre kampene ved Bohus 1566 (Syvårskrigen).
 Christian d. I første besøg  på slottet Malpaga i 1474.


Frederik d. 2. slår gyldne riddere

Jørgen Sonne’s maleri “Istedslaget I” ca. 1850.

Frederik d. VII ved sønderborg 1848. Malet af Niels Simonsen, hænger på Frederiksborg.

Reservebataljon på march. Ca. 1850.Malet af Francois Habbe, hænger på Frederiksborg.

Christian d. IV ved Kolberg Heide. 1. juli 1644. Malet af Vilhem Marstrand, hænger i Roskilde Domkirke.

Christian d. IV, slaget ved Kolberg Heide. Malet af C W Eckersbeg 1832. (Det oprindelige billede malet af Abildgaard brændte sammen med branden på Christiansborg).

I Dybbølstillingen. 1864. Malet af Jørgen Sonne, hænger på Frederiksborg.

Hestegarden udskibes i Korsør 1888. Prins Christian af Glücksborg (senere  Christian IX) ses stående i samtale med skibets kaptajn, under skibets forreste mast.
Tilhører H. M. Kongen. Malet af Otto Bache.


Den Kgl. Hestgarde rykker ud fra kasernen i Frederiksholms Kanal.
Maleri af Otto Bache 1911.
Måske er det H C Lumbye på en af de forreste hest.
Rytteren umiddelbart efter trompetererne er Prins Christian,
den senere Kong Christian den 9.

Troppernes indtog i København 1849. Malet af Otto Bache, hænger på Frederiksborg.

8. Brigades fremstød ved Dybbøl 1864.
Malet af Vilhelm Rosenstand, hænger på Frederiksborg.

Tordenskjold om bord på “Løvendals Galaj”,
som var et kystbevogtningsskib under et møde med et engelsk skib.
Malet af Christian Mølsted 1925).

Danske soldater på march i 1864.
Man brugte drenge – hornblæsere og piberdrenge – som musikanter.
Malet af N. Simonsen, hænger på Frederiksborg.

Fregatten “Niels Juel” i slaget ved Helgoland.
Malet af Christian Mølsted 1897-98, hænger på Frederiksborg.


Kan ses Museum Sønderjylland


Den store Nordiske krig II.
Den Svenske general Magnus Stenbock overgiver sig til Frederik d. 6, 17. maj 1713.
Malet af C. A. Lorentzen ca. 1800.
Hænger på Frederiksborg Slot.


Et kobbel heste udenfor Lindenborg kro. 
Posthornblæseren står med kørerpisk og brevtaske.
Angående posthornsignaler fra 1843, se under litteratur.
Maleri af Otto Bache.
Dette motivet er også udgivet på frimærke.


Et lille maleri med Posthornsblæseren.
(Bemærk bindingsværket på huset). 


Tegning fra bogen “Den lille Hornblæser”
af digteren H P Holst.


Trompeterer var højt betroede folk ved det danske hof,
der ofte blev brugt som budbringere af vigtige meddelelser.


Chr. Mølsteds maleri af Lindenæs-kampen.


Også Bjørn Wiinblad har medtaget trompeten (en duet-trompet) i sin kunst.

Herunder følger billeder fra bogen:
Det Danske Hoftrompeter Korps.
Niels Friis, 1947.


Trompeteren fra dette stik er laugets logo.
I daglige tale, kaldet “Kresjan”.

Herunder billeder fra bogen:
Det Kongelige Kapel, fem aarhundrede ved hoffet,
på teatret og i koncertsalen.
Niels Friis, 1948.


Trompeterer til hest. Tysk træsnit ca. 1600.

En serie stik med udenlandske militærenheder og deres flotte uniformer.

Rytteriet.

Rytteriet

 

Sitet er udarbejdet af Ole Andersen og Finn Skaaning.
Har du supplerende oplysninger eller rettelser,
kan webmaster kontaktes på MAIL

Gå til top