WEB Master Finn Skaaning


Finn Skaaning.
Amatørmusiker og i samarbejde med Ole Andersen ansvarlig
for dette Site.
Startede med at spille trompet hos min onkel Thomas Larsen 10 år gammel.
Tivoli Garden 1959 – 1962.
Aftjente min værnepligt som værnepligtig musiker ved 1. regiment Høvelte.


Sammen med Onkel Knud Rasmussen (Trut)
ved et af de talrige (våde) fødselsdage i familien.

Sammen med min onkel Edvard Larsen
ved et af de talrige (våde) fødselsdage i familien.

I min tid i Ballerup Brass Band havde jeg den store oplevelse
at spille under Grethe Kolbe.
Vi spillede bl.a. Farinelli, efter et arrangement af Poul Ivan Møller,
jeg fik den “lille” opgave at udskrive samtlige stemmer fra partituret.


Fra en tur til Tjekkiet med SHOK (Svogerslev Horn Orkester)


Som nissespillemand til
det årlige Julemandstræf på Bakken
Jul i Juli.


Jeg har spillet i mange kvartetter og kvintetter.
Jeg er så heldig at begge mine døtre dyrker musik,
her min ældste datter på Althorn.

Der kan læses yderligere om min “karriere” som amatør
på min hjemmeside.